.
Newsy
Forum
Klub
Zapisz się
Klubowicze
Partnerzy
Spoty
Kalendarz imprez
Galerie
Porady
Warto wiedzieć
Artykuły
Filmy
Ksiega Gości
Linki
Kontakt

Logowanie

 .
.

 

 

 


 

R  E  G  U  L  A  M  I  N

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny po akceptacji regulaminu (na dole strony)

1. Klub DKT SQAD zrzesza fanów tuningu samochodowego z województwa dolnośląskiego.
2. Osoba wstępująca do DKT SQAD musi mieć ukończone 18 lat.
3. Kandydat zobowiązany jest do złożenia wniosku rekrutacyjnego, dostępnego na stronie www.sqad.pl. Formularz widoczny jest po akceptacji regulaminu. Zarząd klubu zastrzega sobie prawo rozpatrzenia wniosku w terminie do 7 dni od jego otrzymania.
4. W klubie obowiązuje roczna składka w wysokości 45 PLN przy rejestracji oraz 35 PLN przy kontynuacji członkostwa w kolejnych latach. Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto klubowe lub osobiście na spocie w ciągu 14 dni od rozpatrzenia wniosku przez zarząd klubu.
5. Po opłaceniu składki klubowicz automatycznie uzyskuje przynależność do DKT SQAD.
6. Każda przyjęta osoba otrzymuje kartę członkowską klubu ważną przez 12 miesięcy, która jest świadectwem członkostwa w klubie DKT SQAD. Karta honorowana jest w firmach oraz instytucjach, z którymi współpracuje klub i uprawnia do korzystania ze zniżek przewidzianych dla DKT SQAD. O ważności karty decyduje jej data lub wydany do niej hologram.
7. Kartą członkowską DKT SQAD może dysponować jedynie jej właściciel.
8. Status klubowicza (sqaut, sqadet) określa zarząd klubu w porozumieniu z pełnoprawnymi klubowiczami. Pełnoprawnym klubowiczem określa się osobę, która osiągnęła status 'sqadet'. 
9. Każdy klubowicz jest zobowiązany do czynnego udziału w stowarzyszeniu (uczestnictwo w spotach lub (i) forum klubowym www.forum.sqad.pl)
10. Wskazane jest aby pojazd klubowicza był poddany tuningowi, czyli odróżniał się od seryjnego modelu (w pozytywnym tego słowa znaczeniu)
11. W klubie panuje zasada wzajemnej pomocy.
12. Klubowicze objęci są programem Club Assistance.
13. Każda nowoprzyjęta osoba staje się wizytówką klubu, a zatem obowiązuje ją kultura osobista zarówno na drodze jak i w życiu prywatnym.
14. Poważne naruszenie kodeksu drogowego grozi usunięciem z klubu.
15. Maksymalna ilość promili we krwi dla klubowicza kierowcy (prowadzącego) w czasie jazdy wynosi 0,00 promila.
16. Na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka każdy członek klubu DKT SQAD powinien wykazać chęć zostania czynnym Honorowym Dawcą Krwi.
17. Każdy członek klubu powinien stosować się do obowiązującego go regulaminu, który może być w każdej chwili zaktualizowany, z zastrzeżeniem poinformowania o tym fakcie klubowiczów na stronie klubowej. 

I n f o r m a c j e    d o d a t k o w e :

Składka roczna przy rejestracji nowego klubowicza wynosi 45 PLN - członkostwo w DKT SQAD, oficjalny wpis na stronę, karta klubowa upoważniająca do zniżek, nalepki 'logo' na samochód, nalepki dodatkowe, opłacone konto e-mail 'nick@sqad.pl' o pojemności 200 MB !  pełny dostęp do forum klubowego, dostęp do Club Assistance.

Składka w kolejnych latach członkostwa wynosi 35 PLN (jednorazowa opłata w roku).

W z ó r   k a r t y   k l u b o w e j :

Dostępny tutaj

F o r m y   p ł a t n o ś c i :

Wpłata na konto po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do klubu:


nr rachunku odbiorcy:
84 1140 2004 0000 3302 4742 3782
nazwa zleceniodawcy:
'imię i nazwisko wpłacającego, dokładny adres'
tytułem:
SKŁADKA CZŁONKOWSKA DKT SQAD, 'nick klubowy'

Istnieje możliwość uregulowania składki na spotach klubowych. Osoby uprzywilejowane do pobrania składki to Piter lub Versus.

 

ostatnia modyfikacja regulaminu: 20.08.2010

 

I  N  F  O   S  P  O  T

S Q A D   O  N  L  I  N  E 

Lynx222 Pracawsieci

.

S Q A D   P  O  C  Z  T  A

Logowanie New Page 1
P   O   L   E   C   A   M   Y

S U B S K R Y P C J A 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowościach wpisz swój adres e-mail 

dodaj

.

R   A   N   K   I   N   G

Głosuj na stronę w katalogu
MotoNews.pl

P  A  R  T  N  E  R  Z  Y

© 2001 - 2020 DKT SQAD. Wszelkie prawa zastrzeżone

SVERA.PL | Tworzenie stron www i administracja